Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Elektriskā jauda (koģenerācijas stacija uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām)

Koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir kopējā maksimālā iekārtas jauda, ja stacija strādā pilnā koģenerācijas režīmā un uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām.

Elektriskā jauda (koģenerācijas stacija uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām)

Koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir kopējā maksimālā iekārtas jauda, ja stacija strādā pilnā koģenerācijas režīmā un uzsākusi darbību vismaz trīs mēnešus pirms pārskata perioda beigām.