Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekvivalento patērētāju skaits mājsaimniecībā

Dažāda sastāva mājsaimniecībām ir dažādas patēriņa vajadzības un ne vienmēr tās ir tieši proporcionālas personu skaitam mājsaimniecībā.

Trijām personām nav nepieciešama trīs reizes lielāka dzīvojamā platība un trīs reizes vairāk ilglietošanas preču. Atšķirības patēriņā pastāv arī starp bērniem un pieaugušajiem. 

Tas apgrūtina dažāda sastāva mājsaimniecību datu salīdzināšanu, tāpēc statistikas praksē izmanto ekvivalences skalas, kuru rezultātā dati tiek pārrēķināti uz ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā, kas nodrošina dažāda sastāva mājsaimniecību datu salīdzināmību. 

Eiropas statistikas sistēmā izmanto modificēto OECD* skalu – pirmajam pieaugušajam tiek pielīdzināts svars 1,0, katram nākamajam mājsaimniecības loceklim vecumā no 14 gadiem un vecākam – 0,5, bet katram bērnam, jaunākam par 14 gadiem, – 0,3. Summējot katram mājsaimniecības loceklim piešķirto svaru, iegūst ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā.

*OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Ekvivalento patērētāju skaits mājsaimniecībā

Dažāda sastāva mājsaimniecībām ir dažādas patēriņa vajadzības un ne vienmēr tās ir tieši proporcionālas personu skaitam mājsaimniecībā.

Trijām personām nav nepieciešama trīs reizes lielāka dzīvojamā platība un trīs reizes vairāk ilglietošanas preču. Atšķirības patēriņā pastāv arī starp bērniem un pieaugušajiem. 

Tas apgrūtina dažāda sastāva mājsaimniecību datu salīdzināšanu, tāpēc statistikas praksē izmanto ekvivalences skalas, kuru rezultātā dati tiek pārrēķināti uz ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā, kas nodrošina dažāda sastāva mājsaimniecību datu salīdzināmību. 

Eiropas statistikas sistēmā izmanto modificēto OECD* skalu – pirmajam pieaugušajam tiek pielīdzināts svars 1,0, katram nākamajam mājsaimniecības loceklim vecumā no 14 gadiem un vecākam – 0,5, bet katram bērnam, jaunākam par 14 gadiem, – 0,3. Summējot katram mājsaimniecības loceklim piešķirto svaru, iegūst ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā.

*OECD – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.