Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Eksports [vides aizsardzība]

Preču un pakalpojumu eksports ir process, kura ietvaros rezidenti preces vai pakalpojumus pārdod, maina ar bartera darījumu, dāvina vai piešķir dotāciju veidā nerezidentiem. Vides preču un pakalpojumu eksports ietver tikai vides preču un pakalpojumu tirgus izlaidi.

Eksports [vides aizsardzība]

Preču un pakalpojumu eksports ir process, kura ietvaros rezidenti preces vai pakalpojumus pārdod, maina ar bartera darījumu, dāvina vai piešķir dotāciju veidā nerezidentiem. Vides preču un pakalpojumu eksports ietver tikai vides preču un pakalpojumu tirgus izlaidi.