Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Eksporta vienības vērtības un importa cenu indekss

Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi (EVVI un ICI) raksturo preču cenu līmeņa izmaiņas valsts eksportā un importā pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu. Cenu indeksu iegūst salīdzinot strikti definētu preču cenas pārskata mēnesī salīdzinot ar šo pašu preču cenām bāzes periodā. Vienības vērtības indekss ir "cenu" indekss, kas mēra vidējās vērtības pārmaiņas neviendabīgu vienību kopai, tāpēc to var ietekmēt kā šīs kopas sastāva, tā arī individuālo cenu izmaiņas.

Vienības vidējo vērtību iegūst, izdalot eksportēto/importēto preču pozīciju vērtību (naudas izteiksmē) ar attiecīgo preču daudzumu (svaru, apjomu u. tml.).

Eksporta vienības vērtības un importa cenu indekss

Eksporta vienības vērtības un importa cenu indeksi (EVVI un ICI) raksturo preču cenu līmeņa izmaiņas valsts eksportā un importā pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu. Cenu indeksu iegūst salīdzinot strikti definētu preču cenas pārskata mēnesī salīdzinot ar šo pašu preču cenām bāzes periodā. Vienības vērtības indekss ir "cenu" indekss, kas mēra vidējās vērtības pārmaiņas neviendabīgu vienību kopai, tāpēc to var ietekmēt kā šīs kopas sastāva, tā arī individuālo cenu izmaiņas.

Vienības vidējo vērtību iegūst, izdalot eksportēto/importēto preču pozīciju vērtību (naudas izteiksmē) ar attiecīgo preču daudzumu (svaru, apjomu u. tml.).