Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu atspoguļo preču vienības vērtības / cenu pārmaiņas gada laikā.

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) parāda preču vidējā vienības vērtības / cenu līmeņa pārmaiņas mēneša /ceturkšņa laikā.

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu atspoguļo preču vienības vērtības / cenu pārmaiņas gada laikā.

Eksporta vienības vērtības / importa cenu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēnesi vai ceturksni) parāda preču vidējā vienības vērtības / cenu līmeņa pārmaiņas mēneša /ceturkšņa laikā.