Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu atspoguļo preču vienības vērtības pārmaiņas gada laikā.

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni parāda preču vidējā vienības vērtības līmeņa pārmaiņas ceturkšņa laikā.

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu atspoguļo preču vienības vērtības pārmaiņas gada laikā.

Eksporta/importa vienības vērtības pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni parāda preču vidējā vienības vērtības līmeņa pārmaiņas ceturkšņa laikā.