Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem bezdarbniekiem (skolēni, studenti, nestrādājošie pensionāri u.c.).

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji

Personas, kuras nevar pieskaitīt ne pie nodarbinātajiem iedzīvotājiem, ne arī pie aktīvajiem bezdarbniekiem (skolēni, studenti, nestrādājošie pensionāri u.c.).