Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiski aktīva lauku saimniecība [lauksaimniecības skaitīšana 2001]

Saimniecība, kura ražo lauksaimniecības produkciju, neatkarīgi no saražotās produkcijas daudzuma un tās izmantošanas veida.

Ekonomiski aktīva lauku saimniecība [lauksaimniecības skaitīšana 2001]

Saimniecība, kura ražo lauksaimniecības produkciju, neatkarīgi no saražotās produkcijas daudzuma un tās izmantošanas veida.