Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiski aktīva lauku saimniecība

Saimniecība, kas ražo lauksaimniecības produkciju neatkarīgi no saražotās produkcijas daudzuma un tās izmantošanas veida vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.

Ekonomiski aktīva lauku saimniecība

Saimniecība, kas ražo lauksaimniecības produkciju neatkarīgi no saražotās produkcijas daudzuma un tās izmantošanas veida vai saglabā labus lauksaimniecības un vides apstākļus zemē.