Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.