Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiskā spriedze

Ekonomiskā spriedze tiek noteikta ar vairāku jautājumu palīdzību, kuros respondentiem jānovērtē mājsaimniecības spēja segt šādas izmaksas:

  • segt komunālos maksājumus, īri un kredītu (t. sk. līzinga maksājumus par pirkumiem uz kredīta);
  • uzturēt mājokli siltu;
  • atļauties segt neparedzētus izdevumus no pašu līdzekļiem;
  • ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis, vai līdzvērtīgu veģetāro maltīti katru otro dienu;
  • katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām.

Mājsaimniecības, kuras vismaz uz diviem jautājumiem sniedz noraidošu atbildi, tiek uzskatītas par pakļautām ekonomiskajai spriedzei.

Ekonomiskā spriedze

Ekonomiskā spriedze tiek noteikta ar vairāku jautājumu palīdzību, kuros respondentiem jānovērtē mājsaimniecības spēja segt šādas izmaksas:

  • segt komunālos maksājumus, īri un kredītu (t. sk. līzinga maksājumus par pirkumiem uz kredīta);
  • uzturēt mājokli siltu;
  • atļauties segt neparedzētus izdevumus no pašu līdzekļiem;
  • ēst gaļu, putnu gaļu vai zivis, vai līdzvērtīgu veģetāro maltīti katru otro dienu;
  • katru gadu vienu nedēļu doties brīvdienās ārpus mājām.

Mājsaimniecības, kuras vismaz uz diviem jautājumiem sniedz noraidošu atbildi, tiek uzskatītas par pakļautām ekonomiskajai spriedzei.