Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomiskā rentabilitāte

Ekonomiskā rentabilitāte ļauj noteikt, cik daudz peļņas iegūts, rēķinot uz uzņēmuma aktīvu vienību.

Ekonomiskā rentabilitāte

Ekonomiskā rentabilitāte ļauj noteikt, cik daudz peļņas iegūts, rēķinot uz uzņēmuma aktīvu vienību.