Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Ekonomikas sentimenta rādītājs

Ekonomikas sentimenta rādītājs raksturo valsts kopējo sociāli ekonomisko situāciju noteiktā periodā. Visām Eiropas savienības dalībvalstīm tas tiek aprēķināts pēc vienotas metodoloģijas Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā, izmantojot Konjunktūras apsekojumos iegūtos datus. Šos apsekojumus CSP veic saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo saskaņoto konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmu, izmantojot Eiropas Komisijas finansējumu.

Ekonomikas sentimenta rādītājs

Ekonomikas sentimenta rādītājs raksturo valsts kopējo sociāli ekonomisko situāciju noteiktā periodā. Visām Eiropas savienības dalībvalstīm tas tiek aprēķināts pēc vienotas metodoloģijas Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā, izmantojot Konjunktūras apsekojumos iegūtos datus. Šos apsekojumus CSP veic saskaņā ar Eiropas Savienības Kopējo saskaņoto konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmu, izmantojot Eiropas Komisijas finansējumu.