Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentam ir trīs darba vietas: Komitejas plenārsēdes notiek Briselē, Luksemburgā atrodas administratīvā pārvalde (ģenerālsekretariāts), bet ikmēneša plenārsēdes, kuras apmeklē visi Eiropas Parlamenta locekļi, notiek Strasbūrā un dažkārt arī Briselē.

Eiropas Parlamenta trīs galvenie uzdevumi:

  1. Kopā ar Padomi pieņem tiesību aktus. Eiropas tiesību aktu demokrātisko likumību nodrošina tas, ka Eiropas Parlamets ir tieši ievēlēta struktūra.
  2. Veic visu Eiropas Savienības (ES) iestāžu demokrātisko uzraudzību. Parlametam ir tiesības apstiprināt vai noraidīt amatam nominētos komisārus, un tam ir tiesības izteikt neuzticību Komisijai kopumā. 
  3. Kopā ar Padomi uzrauga ES budžetu, tādējādi tas var ietekmēt ES izdevumus. Parlaments pieņem vai noraida budžetu kopumā.

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentam ir trīs darba vietas: Komitejas plenārsēdes notiek Briselē, Luksemburgā atrodas administratīvā pārvalde (ģenerālsekretariāts), bet ikmēneša plenārsēdes, kuras apmeklē visi Eiropas Parlamenta locekļi, notiek Strasbūrā un dažkārt arī Briselē.

Eiropas Parlamenta trīs galvenie uzdevumi:

  1. Kopā ar Padomi pieņem tiesību aktus. Eiropas tiesību aktu demokrātisko likumību nodrošina tas, ka Eiropas Parlamets ir tieši ievēlēta struktūra.
  2. Veic visu Eiropas Savienības (ES) iestāžu demokrātisko uzraudzību. Parlametam ir tiesības apstiprināt vai noraidīt amatam nominētos komisārus, un tam ir tiesības izteikt neuzticību Komisijai kopumā. 
  3. Kopā ar Padomi uzrauga ES budžetu, tādējādi tas var ietekmēt ES izdevumus. Parlaments pieņem vai noraida budžetu kopumā.