Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

E-prasmes

Prasmju kopums, kas raksturo cilvēka spēju pārvaldīt un strādāt ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām.

E-prasmes

Prasmju kopums, kas raksturo cilvēka spēju pārvaldīt un strādāt ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām.