Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvprojekts

Būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

Būvprojekts

Būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.