Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu vērtība pārskata periodā (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus un PVN). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, jaunā būvniecība kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).

Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu vērtība pārskata periodā (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus un PVN). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, jaunā būvniecība kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).