Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu apjoms (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).

Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu apjoms (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).