Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Sākot ar 2012. gadu, ir sākti būvizmaksu indeksa aprēķini autoceļa izbūvei. Svaru aprēķiniem nepieciešamo unificēto būvmodeli izstrādāja a/s "Ceļuprojekts". 2020. gada būvmodelis atjaunots sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", un tas atspoguļo konkrētam būvobjektam nepieciešamos resursu daudzumus.

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Sākot ar 2012. gadu, ir sākti būvizmaksu indeksa aprēķini autoceļa izbūvei. Svaru aprēķiniem nepieciešamo unificēto būvmodeli izstrādāja a/s "Ceļuprojekts". 2020. gada būvmodelis atjaunots sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", un tas atspoguļo konkrētam būvobjektam nepieciešamos resursu daudzumus.