Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvniecība

Saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red. būvniecībā (F sadaļa) ietilpst ēku būvniecība (41. nodaļa), inženierbūvniecība (42. nodaļa) un specializētie būvdarbi (43. nodaļa).

Būvniecība ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu būvju būvniecību.

Būvdarbu produkcijas vērtībā ieskaita visus atsevišķā būvuzņēmumā strādājošo izpildītos būvdarbus, taču neieskaita apakšuzņēmēju veiktos darbus.

Būvniecība

Saskaņā ar Saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju NACE 2. red. būvniecībā (F sadaļa) ietilpst ēku būvniecība (41. nodaļa), inženierbūvniecība (42. nodaļa) un specializētie būvdarbi (43. nodaļa).

Būvniecība ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu būvju būvniecību.

Būvdarbu produkcijas vērtībā ieskaita visus atsevišķā būvuzņēmumā strādājošo izpildītos būvdarbus, taču neieskaita apakšuzņēmēju veiktos darbus.