Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Būvatļauja

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

Administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izdotās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu.

Būvatļauja

Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

Administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā — projektēšanai un būvdarbiem — līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

Ar 2014. gada 4. ceturksni būvniecības statistikā termins "izdotās būvatļaujas" raksturo būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīto atzīmju skaitu.