Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi [vides aizsardzība]

Bruto kapitālieguldījumi ir pamatkapitāla izlietojums (bruto) vides aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanai pārdošanā vai pašu patēriņā. 

Bruto kapitālieguldījumi [vides aizsardzība]

Bruto kapitālieguldījumi ir pamatkapitāla izlietojums (bruto) vides aizsardzības pakalpojumu nodrošināšanai pārdošanā vai pašu patēriņā.