Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos

Bruto kapitālieguldījumus pārējos pamatlīdzekļos veido citi (iepriekš minētajās grupās neuzskaitītie) pamatlīdzekļi un inventārs (mēbeles, sporta inventārs, mākslas priekšmeti, dārgi trauki, juvelierizstrādājumi apģērbi u.tml.), kā arī darba vai produktīvie dzīvnieki, ilggadīgie stādījumi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi.

Bruto kapitālieguldījumi pārējos pamatlīdzekļos

Bruto kapitālieguldījumus pārējos pamatlīdzekļos veido citi (iepriekš minētajās grupās neuzskaitītie) pamatlīdzekļi un inventārs (mēbeles, sporta inventārs, mākslas priekšmeti, dārgi trauki, juvelierizstrādājumi apģērbi u.tml.), kā arī darba vai produktīvie dzīvnieki, ilggadīgie stādījumi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi.