Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos ietver pamatlīdzekļu (zeme, ēkas, nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, iekārtas, mašīnas ar vairāk nekā gadu ilgu ekspluatācijas laiku u.c.) iegādi un izveidošanu, ieskaitot kapitālo remontu.

Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

Bruto kapitālieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos ietver pamatlīdzekļu (zeme, ēkas, nepabeigto būvniecības objektu izmaksas, iekārtas, mašīnas ar vairāk nekā gadu ilgu ekspluatācijas laiku u.c.) iegādi un izveidošanu, ieskaitot kapitālo remontu.