Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē

Bruto kapitālieguldījumus esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē  veido ēku un to konstrukciju iegādes izmaksas un pārskata periodā radušās izmaksas par ēku būvniecību, pārbūvi, uzlabojumiem un remontiem, kas paildzina ēku ekspluatācijas laiku vai palielina to ražošanas jaudu.

Bruto kapitālieguldījumi esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē

Bruto kapitālieguldījumus esošajās ēkās un konstrukcijās, ēku būvniecībā un pārbūvē  veido ēku un to konstrukciju iegādes izmaksas un pārskata periodā radušās izmaksas par ēku būvniecību, pārbūvi, uzlabojumiem un remontiem, kas paildzina ēku ekspluatācijas laiku vai palielina to ražošanas jaudu.