Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto elektroenerģijas ražošana

Elektroenerģija saražota koģenerācijas stacijās, hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās, ieskaitot pašpatēriņu (ražošanas palīgierīču patērēto elektroenerģiju) un zudumus galveno ģeneratoru transformatoros.

Bruto elektroenerģijas ražošana

Elektroenerģija saražota koģenerācijas stacijās, hidroelektrostacijās un vēja elektrostacijās, ieskaitot pašpatēriņu (ražošanas palīgierīču patērēto elektroenerģiju) un zudumus galveno ģeneratoru transformatoros.