Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bruto darbības rezultāts

Saimnieciskās darbības atlikums pēc iesaistītā darbaspēka apmaksāšanas. Tas ir uzņēmumā pieejamais atlikums, kas ļauj atlīdzināt pašu kapitāla nodrošinātāju ieguldījumu un atmaksāt parādus, nomaksāt nodokļus un finansēt visus ieguldījumus vai daļu no tiem.

Bruto darbības rezultāts

Saimnieciskās darbības atlikums pēc iesaistītā darbaspēka apmaksāšanas. Tas ir uzņēmumā pieejamais atlikums, kas ļauj atlīdzināt pašu kapitāla nodrošinātāju ieguldījumu un atmaksāt parādus, nomaksāt nodokļus un finansēt visus ieguldījumus vai daļu no tiem.