Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Brīvo darbvietu īpatsvars

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā. Kopējais darbvietu skaits ir aizņemto darbvietu un brīvo darbvietu skaita summa.

Brīvo darbvietu īpatsvars

Brīvo darbvietu īpatsvars kopējā darbvietu skaitā. Kopējais darbvietu skaits ir aizņemto darbvietu un brīvo darbvietu skaita summa.