Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Briestaudze

Briestaudze ir kokaudze, kas sasniegusi vecumklasi, kuras augstākā robeža ir ciršanas vecums.

Briestaudze

Briestaudze ir kokaudze, kas sasniegusi vecumklasi, kuras augstākā robeža ir ciršanas vecums.