Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Blakusdarbs [darbaspēka apsekojums]

Visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus.

Blakusdarbs [darbaspēka apsekojums]

Visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus.