Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Biznesa pakalpojumu cenu pārmaiņas

No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas ceturkšņa, gada vai jebkura cita perioda laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni atspoguļo vidējā cenu līmeņa pārmaiņas 3 mēnešu laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda cenu pārmaiņas 4 ceturkšņu robežās.

Biznesa pakalpojumu cenu pārmaiņas

No cenu indeksiem aprēķina cenu pārmaiņas ceturkšņa, gada vai jebkura cita perioda laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējo ceturksni atspoguļo vidējā cenu līmeņa pārmaiņas 3 mēnešu laikā.

Cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu parāda cenu pārmaiņas 4 ceturkšņu robežās.