Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (BPCI) atspoguļo uzņēmumiem vai iestādēm sniegto pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (BPCI) atspoguļo uzņēmumiem vai iestādēm sniegto pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā attiecībā pret bāzes periodu.