Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bīstamie atkritumi

Saimnieciskā vai citā veidā radušies bīstami atlikumi un blakusprodukti, kas negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

Bīstamību raksturo eksplozivitāte, ugunsnedrošība, uzliesmotspēja, toksiskums, korozivitāte, nevadāma reaģētspēja, spēja izraisīt kancerogēnas, mutagēnas u. c. pārmaiņas dzīvos organismos.

Bīstamie atkritumi

Saimnieciskā vai citā veidā radušies bīstami atlikumi un blakusprodukti, kas negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.

Bīstamību raksturo eksplozivitāte, ugunsnedrošība, uzliesmotspēja, toksiskums, korozivitāte, nevadāma reaģētspēja, spēja izraisīt kancerogēnas, mutagēnas u. c. pārmaiņas dzīvos organismos.