Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bioloģiskā lauku saimniecība

Lauku saimniecība, kurai izsniegts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, pārejas perioda sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uzsākšanu kādā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā.

Bioloģiskā lauku saimniecība

Lauku saimniecība, kurai izsniegts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, pārejas perioda sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uzsākšanu kādā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā.