Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bilances pasīvs

Bilances pasīvs atspoguļo sabiedrības līdzekļu finansējuma avotus: pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls (kreditori).

  • Pašu kapitāls – konti, kuros uzskaita tos līdzekļu avotus, kas veido uzņēmuma īpašumu. 
  • Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – sabiedrību parādi, kas jāsamaksā citām juridiskām un fiziskām personām. 

Bilances pasīvs

Bilances pasīvs atspoguļo sabiedrības līdzekļu finansējuma avotus: pašu kapitāls un aizņemtais kapitāls (kreditori).

  • Pašu kapitāls – konti, kuros uzskaita tos līdzekļu avotus, kas veido uzņēmuma īpašumu. 
  • Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – sabiedrību parādi, kas jāsamaksā citām juridiskām un fiziskām personām.