Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bilance

Sistematizēts sabiedrības līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā.

Aktīvs un pasīvs ir bilances divas savstarpēji līdzsvarotas daļas (aktīvs = pasīvs).

Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa.

Bilance

Sistematizēts sabiedrības līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu pārskats naudas izteiksmē noteiktā datumā.

Aktīvs un pasīvs ir bilances divas savstarpēji līdzsvarotas daļas (aktīvs = pasīvs).

Bilance ir gada pārskata sastāvdaļa.