Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bibliotēkas lasītāji

Bibliotēkas lasītāji iedalās aktīvajos lasītājos un vieslasītājos. Sākot ar 2014. gadu, bibliotēkas lasītāju skaitā vairs netiek ieskaitīti vieslasītāji.

Aktīvais lasītājs ir reģistrēts lasītājs, kas pārskata periodā apmeklējis bibliotēku vai izmantojis bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus.

Vieslasītājs ir bibliotēkas lasītājs, kas nepieder pie bibliotēkas apkalpojamo iedzīvotāju kopuma.

Bibliotēkas lasītāji

Bibliotēkas lasītāji iedalās aktīvajos lasītājos un vieslasītājos. Sākot ar 2014. gadu, bibliotēkas lasītāju skaitā vairs netiek ieskaitīti vieslasītāji.

Aktīvais lasītājs ir reģistrēts lasītājs, kas pārskata periodā apmeklējis bibliotēku vai izmantojis bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus.

Vieslasītājs ir bibliotēkas lasītājs, kas nepieder pie bibliotēkas apkalpojamo iedzīvotāju kopuma.