Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezvalstnieku un nepilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības

Bezvalstnieku un nepilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības būtiski atšķiras. Ja nepilsoņi būtu bezvalstnieki, viņiem būtu daudz mazāk tiesību.

 • Nepilsoņi atšķirībā no bezvalstniekiem ir Latvijas Republikas valstspiederīgie;
 • Latvijas nepilsoņiem ir Latvijas Republikas izdota pase, tie atrodas Latvijas Republikas aizsardzībā;
 • Atrodoties ārvalstīs, nepilsoņiem ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, vienlīdzīgas sociālās un ekonomiskās tiesības ar pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem ir lielākā daļa politisko tiesību (izņēmums – piemēram, nav tiesību vēlēt);
 • Latvijas nepilsoņiem ir tiesības jebkurā brīdī iegūt Latvijas Republikas pilsonību naturalizācijas kārtībā;
 • Bezvalstnieku sociālā un ekonomiskā aizsardzība ir nodrošināta mazākā apjomā.

Bezvalstnieku un nepilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības

Bezvalstnieku un nepilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības būtiski atšķiras. Ja nepilsoņi būtu bezvalstnieki, viņiem būtu daudz mazāk tiesību.

 • Nepilsoņi atšķirībā no bezvalstniekiem ir Latvijas Republikas valstspiederīgie;
 • Latvijas nepilsoņiem ir Latvijas Republikas izdota pase, tie atrodas Latvijas Republikas aizsardzībā;
 • Atrodoties ārvalstīs, nepilsoņiem ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, vienlīdzīgas sociālās un ekonomiskās tiesības ar pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem ir lielākā daļa politisko tiesību (izņēmums – piemēram, nav tiesību vēlēt);
 • Latvijas nepilsoņiem ir tiesības jebkurā brīdī iegūt Latvijas Republikas pilsonību naturalizācijas kārtībā;
 • Bezvalstnieku sociālā un ekonomiskā aizsardzība ir nodrošināta mazākā apjomā.