Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezvadu internets (Wi-Fi)

Bezvadu tīkls (Wi-Fi) ir interneta piekļuves veids, kurš datora pieslēgšanos internetam nodrošina, izmantojot radio signālus, nevis vadus. Parasti šo tīkla veidu sauc par "Wi-Fi" un signālu nodrošina bezvadu tīkla maršrutētāji.

Bezvadu internets (Wi-Fi)

Bezvadu tīkls (Wi-Fi) ir interneta piekļuves veids, kurš datora pieslēgšanos internetam nodrošina, izmantojot radio signālus, nevis vadus. Parasti šo tīkla veidu sauc par "Wi-Fi" un signālu nodrošina bezvadu tīkla maršrutētāji.