Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezdarbnieki [EIVA]

Bezdarbnieki – visas personas, kuras ir vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā, kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, bet aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā gatavas nekavējoties sākt strādāt.

Bezdarbnieki [EIVA]

Bezdarbnieki – visas personas, kuras ir vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā, kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no darba, bet aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā gatavas nekavējoties sākt strādāt.