Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezdarbnieki ar darba pieredzi

Bezdarbnieki, kuri jebkad ir bijuši nodarbināti, neietverot tos, kuri strādājuši gadījuma darbus (nepastāvīgus vai neregulārus darbus, kuros strādāja tikai dažas dienas vai nedēļas bez turpmākā darba garantijām).

Bezdarbnieki ar darba pieredzi

Bezdarbnieki, kuri jebkad ir bijuši nodarbināti, neietverot tos, kuri strādājuši gadījuma darbus (nepastāvīgus vai neregulārus darbus, kuros strādāja tikai dažas dienas vai nedēļas bez turpmākā darba garantijām).