Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezdarbnieki

Visas tās personas, kuras vai nu ir, vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā un kuras atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  1. pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba.
  2. pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu.
  3. darba atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko 2 nedēļu laikā) sākt strādāt. Šajā kategorijā ieskaita arī personas, kuras darbu jau ir atradušas un uzsāks to 3 mēnešu laikā. 

Lai atvieglotu datu lietotāju darbu ar statistikas datiem un panāktu atbilstību starptautiski lietotajam terminam "unemployment", iepriekš Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izmantotais termins "darba meklētāji" aizvietots ar terminu bezdarbnieki (attiecīgi, darba meklētāju īpatsvars – bezdarba līmenis).

Bezdarbnieki

Visas tās personas, kuras vai nu ir, vai nav reģistrētas Nodarbinātības valsts aģentūrā un kuras atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  1. pārskata nedēļā nekur nestrādāja un nebija pagaidu prombūtnē no darba.
  2. pēdējo 4 nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu.
  3. darba atrašanas gadījumā bija gatavas nekavējoties (tuvāko 2 nedēļu laikā) sākt strādāt. Šajā kategorijā ieskaita arī personas, kuras darbu jau ir atradušas un uzsāks to 3 mēnešu laikā. 

Lai atvieglotu datu lietotāju darbu ar statistikas datiem un panāktu atbilstību starptautiski lietotajam terminam "unemployment", iepriekš Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izmantotais termins "darba meklētāji" aizvietots ar terminu bezdarbnieki (attiecīgi, darba meklētāju īpatsvars – bezdarba līmenis).