Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.

Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.