Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Beramais metrs

Tas ir 1 kubikmetrs (m3) bērtas koksnes masas, kas aizņem 1x1x1 m lielu telpu.

Beramais metrs

Tas ir 1 kubikmetrs (m3) bērtas koksnes masas, kas aizņem 1x1x1 m lielu telpu.