Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Benzīns

Parafīnu rindas ogļūdeņražu vieglo frakciju maisījums, ko izmanto kā degvielu uz zemes bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Šajā kategorijā ietilpst arī bioetanols, biobenzīns un aviācijas benzīns.

Benzīns

Parafīnu rindas ogļūdeņražu vieglo frakciju maisījums, ko izmanto kā degvielu uz zemes bāzētiem dzirksteļaizdedzes dzinējiem. Šajā kategorijā ietilpst arī bioetanols, biobenzīns un aviācijas benzīns.