Termini

0-9
Ā B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Z

Bārenis

Bārenis ir bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.

Bārenis

Bārenis ir bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par mirušiem.