Statistikas tabula

Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

Tabulas kods datubāzē
ZIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Zinātniskie darbinieki

Zinātniskos darbiniekus var iedalīt trīs kategorijās:

  1. Zinātniskais personāls ir zinātnieki (fiziskās personas, kuras veic zinātnisko darbību un kuras ieguvušas zinātnisko kvalifikāciju – doktora zinātnisko grādu) un profesionāļi ar akadēmisko grādu vai augstākās izglītības diplomu, kas nodarbojas ar fundamentāliem vai lietišķiem pētījumiem, kā arī eksperimentālo pētniecību, lai iegūtu jaunas zināšanas, ražojumus, procesus, metodes un sistēmas; kā arī projektu vadītāji, kas iesaistīti pētniecības darbu zinātnisko un tehnisko aspektu plānošanā un vadīšanā.
  2. Zinātnes tehniskais personāls ir personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās jomās un kuras zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā darbībā, veicot tehniskos uzdevumus.
    Zinātnes tehniskajā personālā ietilpst inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori.  
  3. Zinātni apkalpojošais personāls ir personas, kuras veic palīgfunkcijas zinātniski tehnisko darbu izpildē (plānošanas, ekonomisko, finanšu, zinātniski tehniskās informācijas struktūrvienību darbinieki, speciālo un zinātniski tehnisko bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri, kā arī kvalificēti strādnieki, kuri nodrošina zinātniskās darbības veikšanai nepieciešamās aparatūras un ierīču montāžu, regulēšanu, apkopi un remontu).

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 995/2012 (2012. gada 26. oktobris) 1. pielikuma 1. sadaļas prasībām no 2012. gada tiek apkopoti dati par citu zinātnisko personālu, kas sevī ietver zinātnes tehnisko un zinātni apkalpojošo personālu.