Statistikas tabula

Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro)

Tabulas kods datubāzē
ZIG031
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti