Statistikas tabula

Izdevumi pētniecībai sadalījumā pa sektoriem un pētījumu veidiem (tūkst. eiro)

Tabulas kods datubāzē
ZIG031
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018