Statistikas tabula

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

ZIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.08.2020