Statistikas tabula

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
ZIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti