Statistikas tabula

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
ZIG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018