Statistikas tabula

Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

ZIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.08.2020