Statistikas tabula

Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

Tabulas kods datubāzē
ZIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gadu 31.08.2018