Statistikas tabula

Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits

Tabulas kods datubāzē
ZIG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti